Telefonnummer til Blåtoppen Barnehage: 

Havørnan: 94 18 61 58

Måsan:  94 18 61 37

Kråkan: 94 18 61 68

Kråkebollan: 94 18 60 76

Krabban: 94 18 57 02

Sjøstjernan:  91 10 63 49

Kontor: 71 67 50 05

 

Epost: blatoppen@laringsverkstedet.no